Tijdswinst?

Gesprekje met Erik Duval gehad

Hij heeft mij duidelijk gemaakt hoeveel tijdswinst je kan krijgen door de authentieke taken op afstand te regelen.

“He flips the coin”. Waar we vroeger vooral de verwervingsmomenten samen met de studenten deden (nu ook in bvb Didactische competentie praktijkinitiatie met onze theoretische dossiers), kan het nu omgekeerd zijn: verwervingsmomenten volledig in afstand en de contactmomenten rond verdieping en vastzetting, met leraar als coach.

Hmm…

Hij ging wel akkoord met de vergelijking “Digital Flow”. Dat is inderdaad wat hij bereikt met zijn studenten: vanuit hun kernkwaliteiten functioneren en door digi-sociale contacten flow creëren. Heb hem bijna gevraagd als hij kernkwaliteiten benoemde via replies op hun werk, maar heb dat maar niet gedaan :-)

interessante roundtable ...

Deze middag een heel constructieve discussie gehad: “Inside or outside the LMS?”

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het vergelijk met auto’s: thuis heb ik 2 auto’s: een kleintje voor “the misses” (niet denigrerend bedoeld) en voor de kleine afstanden/boodschappen. Een grotere voor langere afstanden en voor vervoer met het ganse gezin.

Zo ook met de LMS-en en Elo’s: afhankelijk van het doel gebruik je het LMS en/of het open-web of aparte middelen. Daar waren we het natuurlijk al langer over eens … Maar toch vind ik nu dat we een vorm van opbouw / leerlijn kunnen gebruiken in de omgang hier mee: we vragen aan de studenten om binnen MySpace te blijven, ook voor de stage. Waarom hen geen “open-web” externe portfolio / blog laten bijhouden tijdens bvb stage? In combinatie met Klascement bvb

Als we leerkrachten willen vormen die bij hun leerlingen ook aan media-geletterdheid kunnen (willen) werken, moeten ze op z’n minst toch zelf met sociale media aan de slag, of niet? 

Op z’n minst … want het volledige sociale media spel is toch veel groter dan ik dacht

Food for thought?? 

Keynote speaker 2 Erik Duval #2

Opbouw:

 • Open standards: alle content moet uitwisselbaar zijn met andere systemen
  Zo kan je nu ook aan Google vragen om alle data op te vragen om nnaar Bing.com bvb te transfereren
 • Open context: everything available to all. Met privacy en andere issues: pseudoniemen kunnen, gesloten blogs, etc.
  Quote: “In my Toledo BB tool on KUL: i only have one link: that to my Wiki, for the rest … nothing.”
 • Open learning: Wikis: students organise themselves! Niet veel begeleiding nodig. Het zijn natuurlijk jonge mensen en “techneuten”. Ander doelpubliek? Infosessies in het begin + Twitteren en mekaar helpen via de community
  Ook hier: digital Flow! is esentieel. Authentic, real assignements waarbij studenten ook reacties krijgen van buitenaf, bvb door bedrijven
 • Open attention: hou de aandacht door: real assignments, coments/tweets op alles wat men doet.
  Tracking op wat studenten doen

OPM:

Je hoeft als docent niet steeds alles op te volgen! Is trouwens onmogelijk, just hop in the stream when you’re back online

Tracking software:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wakoopa  Nagaan voor studiemeting …

Oh ja ... googledocs for assignments

Nog twee tips:

1. Alec Couros verplicht meteen zijn studenten een googledoc aan te maken voor zijn studenten en het meteen te delen met hem. 

Zodoende heeft hij automatisch opvolging op alle assignments en komt dat automatisch bij hem binnen.

2. Een gesloten Elo / LMS werkt vooral voor moeilijke onderwerpen. Voor alle andere onderwerpen: “as open as possible” ! Blogs , wikis etc. outside “in the cloud”

Hij gebruikt Googlereader om alle blogs op te volgen. Via RSS en/of krijg je dan automatisch alles binnen wanneer er iets gepost wordt. Karolien S. gebruikt Netvibes om alle info via een Dashboard op te volgen

http://www.netvibes.com/nl

LIO's als tutors???

Kunnen we LIO’s als tutors aanspreken in een eventuele community?

Als we overwegen om echt rond sociale media te werken, moeten we als centrum / als docenten een “shift” maken. We hebben nog te weinig de sociale media “in ons”.

Hopelijk brengt Karolien soelaas :)

Ik ga alvast beginnen twitteren met een kennis hier “Guillaume” die tutor is in Alec Couros zijn online course

Groetjes aan iedereen!!!

PS hoe was de nabespreking na de deliberatie? Lekker?

Keynote speaker Alec Couros #4

Aparte pagina rond alles van Assessment

Vraag gesteld over hoe men het sociale gebeuren evalueert.

 • Geen punten %en op aantal posts e.d. Truc is om met de tutors te werken die alles aan de gang houden. Eens men snelheid van leren aanvoelt (alles wordt getwitterd) blijft alles op gang

Vraag = hoe onze studenten daar zouden op reageren?

Technische beperktheid?

Oh ja: de link nog: http://eci831.wikispaces.com/Assessments 

PS 2e keynote speaker Erik Duval evalueert ook niet op punten op aantal posts e.d. Is niet relevant. hij werkt met een terugkodag - evaluatiedag waarop alle studenten werk moeten presenteren en waarbij peer-assessment ok gebeurt.

Erik stelt wel in de eerste 2 contactmomenten: “Geen interesse in mijn manier van werken? “I fail you, follow another course”. Dat voor de optionele modules in KUL. Voor verplichte modules is hij soepeler

Veel leesvoer dus :))

Keynote speaker Alec Couros #3

Extra links van de keynote speaker:

Oh ja, nog enkele opmerkingen:

 • Hij gebruikt zeer veel Googledocs om opdrachten te laten uitvoeren. Hij zet een googledoc op, publiceert dat voor het volledige internet en laat dat in groepjes bewerken. “Writing prompts” he calls it …
 • voor de live sessies gebruiken ze Elluminate (nu Blackboard connect geloof ik). Alternatief voor Acrobat connect Pro. Voor #accounts is dit gratis
 • Alle sessies worden opgenomen, en beschikbaar gemaakt voor later