GoogleSites and embedding

GoogleSites is a great way of enriching your teaching activities with online, rich-media content.

The embedding function is great to add content from other websites into your GoogleSIte syllabus.

Only problem I got was that not all <iframe> embed codes are accepted, and thus not all the embedded content is showing up correctly.

Grab the Embed code, copy it, and paste into your GoogleSite in HTML mode!


Now the only tweak you have to do is type an 's' after the source of <iframe> tag, so that it becomes a secure https:// connection.

Otherwise your GoogleSite won't show the pdf or ppt.

Interessant in de Gmail Inbox

Als je een Gmail e-mail hebt kan je nu ook je inbox handig organiseren in tabs. Deze tip is opgepikt via twitter, natuurlijk :-)

Praise the twitter-lord, say hallelujah @courosa.

In je gmail inbox, klik rechtsboven 'Wieltje' en kies Postvak In Configureren

Dan heb je meteen een Inbox met Tabbladen georganiseerd volgens context "Primair", "Sociaal" of "Reclame"
Acht belangrijke aspecten van de optimale ervaring

Wanneer mensen denken aan hun meest positieve ervaringen, noemen ze ten minste één, en vaak alle, van de volgende factoren.

 • Ten eerste doet de ervaring zich meestal voor wanneer je een taak hebt waarvan je weet dat je die kunt voltooien.
 • Ten tweede moet je je kunnen concentreren op de bezigheid (de tijd nemen is mogelijk).
 • Ten derde: de concentratie voor de activiteit kan opgebracht worden omdat de bezigheid een duidelijk doel heeft.
 • Ten vierde: de bezigheid verschaft onmiddellijke feedback.
 • Ten vijfde handelt men met een intense maar moeiteloze betrokkenheid waardoor men niet afgeleid wordt.
 • Men heeft, ten zesde, het gevoel alles onder controle te hebben.
 • Ten zevende denkt men tijdens de bezigheid minder aan zichzelf, maar paradoxaal genoeg is het zelfbewustzijn groter nadat de ervaring voorbij is.
 • Tot slot verandert het besef van tijd - op het ene moment vliegen de uren voorbij, op het andere moment lijkt een minuut uren te duren.

Acht factoren die ook toegepast kunnen worden op de ideale klassituatie.

Uit het boek Flow, van M. Csikszentmihalyi p.75.Het leer-platform. Technologie zoals het moet.

De vele leerplatformen die we kennen worden nog te veel als ondersteuning gebruikt door de leerkrachten en vakgroepen. Documenten-dropbox, berichtjes/aankondigingen plaatsen, in het beste geval een forum, enkele leerpaden, en/of digitale oefeningen ... Ook zijn er ook nog steeds vele leerkrachten die de elo zelfs nog niet, of veel te weinig gebruiken.  

Dat ligt niet alleen aan de leerkrachten of ondersteunende pedagogische diensten, dat ligt evenzeer een stuk aan de technologie van de leerplatformen zelf. De ontwikkeling van de elo's gaat te weinig uit van een pedagogisch concept waarbij differentiëring en individuele begeleiding centraal staan. Want de technologie zou de leerkracht, het leerproces sterker moeten maken, en liefst het leven vereenvoudigen. Nu is dat veelal nog een extra last/investering voor de leerkracht. Of zie ik dit fout?

In elk geval, vandaag botste ik terug op een Amerikaans inititatief dat beweert het ideale leerplatform te hebben ontwikkeld (Digital Teaching Platform DTP). Het gaat over Time To Know. Spijtig genoeg een commercieel, betalend product. Dus we kunnen het niet testen. Maar volgende filmpjes zijn sowieso interessant in de visievorming op de elo. De technologie versterkt het individuele begeleiden, klassenmanagement is geïntegreerd, de leerkracht blijft centraal. Het is een én én verhaal in plaats van en/of. De leerkracht én de elo.

Prof. Chris Dede en John Richards over DTP:


Een bespreking van enkele principes van het systeem:


Let's stop breaking apart #education

One of the biggest challenges for education is to stop breaking apart "things", into sub, subsub (part) tasks. An essential element in the new paradigm is dare to put a number of goals upfront, and stick to them. The tendency to break apart has its origin in the illusion of control. A good  example are the basic competencies for the future teacher in Flanders: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13952#245903 (Dutch)

Peter Senge's quote says it clearly:

"From a very early age, we are taught to break apart problems, to fragment the world. This apparently makes complex tasks and subjects more manageable, but we pay a hidden, enormous price. We can no longer see the consequences of our actions; we lose our intrinisic sense of connection to a larger whole. When we then try to ‘see the big picture,’ we try to reassemble the fragments in our minds, to list and organize all the pieces. But, as physicist David Bohm says, the task is futile–similar to trying to reassemble the fragments of a broken mirror to see a true reflection. Thus, after a while we give up trying to see the whole altogether."

Cannot agree more.

What to put upfront to see the bigger whole? A number of possibilities, amongst them the five disciplines of P. Senge , but I see Creative interchange as the basics of any good teacher. Good teaching cannot be reduced to technique, it comes from the identity and integrity of the teacher (P. Palmer).

Four characteristics the teacher masters in Creative Interchange:

 • authentic interacting
 • appreciative understanding
 • creative integrating
 • continuous improvement (expanding capacity) 

How would the world look like, if we focus on only these? How would we, our-selves, look like?

Want to read moren about Creative Interchange? 

> English: http://www.iichange.com/sample.php

> Dutch: 

Glans in de ogen

Strijders van het licht zorgen ervoor de glans in hun ogen te behouden.

Ze staan midden in de wereld en nemen deel aan andermans leven. Ze zijn hun tocht aangevangen zonder rugzak en zonder sandalen. Vaak zijn ze laf, en handelen ze ook niet altijd correct.

Ze lijden onder dingen die dat niet waard zijn, ze zijn kleingeestig en soms denken ze dat ze niet in staat zijn te groeien. Veelvuldig achten ze zich een zegen of wonder onwaardig.

Regelmatig bekruipt hen twijfel over wat ze hier aan het doen zijn. Ze liggen nachten wakker en vinden dat hun leven geen zin heeft.

Daarom zijn het strijders van het licht. Omdat ze dolen. Omdat ze zich vragen stellen. Omdat ze een zin zoeken - die ze ongetwijfeld zullen vinden.

Paulo Coelho - Strijders van het Licht 

http://www.bol.com/nl/p/de-strijders-van-het-licht/1001004001655507/ 

En;

tweede quote:

Sommige nachten vindt de strijder geen plaats om te slapen, andere nachten wordt hij gekweld door slapeloosheid. Dit hoort erbij, denkt de strijder, het was mijn eigen keuze om deze weg te volgen.

In die zin schuilt heel zijn kracht, hij heeft de weg gekozen, waarover hij nu loopt, een reden om te klagen heeft hij niet. 

Wat is Creatieve Wisselwerking? Een CrOP in de keel…

De organisatie waar ik in werk heeft al jaren een ‘onzichtbare’ drijvende kracht die alle collega’s verbindt en voortstuwt. Een kracht die energie geeft in plaats van neemt. Er zijn mensen die een meer katalyserende rol spelen, dat is waar.  Maar iedereen geniet in mindere of in meerdere mate mee van het transformerende proces. Bovendien mag elk zijn eigenheid bewaren, en dat is maar goed ook. “Iedereen is wie hij is …” om de woorden van mijn departementshoofd te gebruiken.

Vorige jaren sprak ik steeds van #synergie en #flow. Onder meer geïnspireerd door “Leren van binnenuit” (Korthagen en Lagerwerf) en Csikszentmihalyi bekwaamden we ons in #kernreflectie. Dankzij @johanroels kwam ik dit schooljaar Creatieve Wisselwerking tegen. En dit proces benoemt exact wat er in onze organisatie gebeurt. Maar wat is dat nu eigenlijk ‘Creatieve Wisselwerking’? Het klinkt eenvoudig, het is eenvoudig. Het is mooi maar tegelijkertijd zeer moeilijk in zijn eenvoud.

Creatieve Wisselwerking werd voor het eerst zo benoemd door Henry Nelson Wieman. Het is universeel. Als ik Krishnamurti lees, (h)erken ik er dezelfde kern in. Als ik Korthagen lees ook. Hetzelfde voor fluidism, synergie, #edushock, hetkind.org, Ken Robinson, Scharmer-Senge, en vele andere.

Dat geeft niet, het gaat niet over ‘wie heeft gelijk?’ ‘wie heeft er hét patent?’. Zolang we maar met verschillende pijlen, uit verschillende hoeken blijven schieten naar hetzelfde doel.

Creatieve Wisselwerking is het natuurlijk proces dat creëert, een proces van groei en ontwikkeling. Het steunt op waardenbewustzijn. Het is het levengevend proces dat leidt tot creatieve transformatie van de persoon, het team en de organisatie. (Johan Roels)

Het heeft vier karakteristieken:

 • authentiek interageren;
 • waarderend begrijpen;
 • creatief integreren en
 • continue verbeteren. (allemaal werk-woorden, ja)

Waar het voor mij verschilt van kernreflectie van Korthagen-Lagerwerf-Vasalos, is dat het explicieter hand in hand gaat met de lerende organisatie. Terwijl ik in het verleden met kernreflectie het gevoel had te balaceren op de grens van het therapeutische, maakt Creatieve Wisselwerking sneller de koppeling naar het individu in de organisatie.

Een voorbeeld waar we in september mee startten: CrOPs. Creatieve ontwikkelingsplannen op micro-design-team niveau in plaats van POPs (persoonlijke ontwikkelingsplannen). We vragen niet langer dat elke docent zijn/haar eigen eiland van persoonlijke ontwikkeling oplijst, en daar dan het ganse jaar aan werkt. We kiezen er bewust voor om dit in op teamniveau te realiseren. Elke docent formuleert zowel een aanbod, als een vraag. ‘Wat kan je geven aan het team?’ En ‘wat wens je bij te leren?’. Op basis hiervan worden teams gevormd die gedurende het schooljaar samenkomen en elkaar creatief inspireren. De focus ligt op het ‘samen’ beleven van het proces, en niet strikt op het eindresultaat. The Process is the Leader, dixit Johan Roels. Right, he is.

Een uittreksel:

Er zijn drie niveau’s CrOPs ontstaan (had ik niet gedacht):

 • Algemeen onderwijskundige professionalisering van het team via een leesclub. De ‘Wifi-leesclub’ werd in het leven geroepen.
 • Allerlei ICT CrOPs.
 • Organische CrOPs die spontaan ontstaan zijn, zonder elke vorm van ‘moeten’.

Meer weten over het Creatieve Wisselwerkingsproces? Kom dan zeker naar Ter Heide, hartje Meetjesland, Oost-Vlaanderen > 8/3

How to inspire your brain

Take care of stress. Avoid dulling routine. Do something creative every day. Read poetry, spiritual material or anything else that makes you feel uplifted. Take time to be in nature. Bond with another person who is heartwarming. Pay attention to being happy. Make sure you take time every day by yourself to relax, meditate and self-reflect. Deal with negative emotions like anger and anxiety. Focus on activity that makes you feel fulfilled. Give of yourself. Follow a personal vision. Attach yourself to a cause that is bigger than you are. Take the risk to love and be loved.