Vandaag in De Morgen ...

Kim Herbots − 31/03/12, 08u17  − Bron: De Morgen
© Thinkstock. Eén op drie weet Noord-Amerika niet liggen.

Meer dan een derde van de twaalfjarigen hebben geen idee waar Noord-Amerika ligt en een op de vijf denkt dat een paardentram uit de middeleeuwen dateert. Dat blijkt uit een peiling naar de kennis van het vak wereldoriëntatie (WO) bij 4.000 leerlingen uit het zesde leerjaar.

Vooral op het onderdeel 'maatschappij' scoren de kinderen slecht. Amper 53 procent behaalt de ondergrens, zo meldt Klasse. Bij Brusselse leerlingen is dat niet eens een kwart. Simpele dingen zoals het metroplan lezen of in een station op het scherm zien wanneer de volgende trein vertrekt lukt niet: in de metro zou 66 procent hopeloos verloren lopen, in het station blijven ruim vier op de tien tevergeefs wachten.

Bij geschiedenis en aardrijkskunde zijn de eindresultaten beter: 69 en 75 procent. Maar toch slaagt een op de tien er niet in België aan te duiden en meer dan de helft kan aangeduide landen van de Europese Unie niet benoemen.

Het zou vooral het abstractieniveau zijn dat leerlingen parten speelt. "Als we vragen om fietsen te rangschikken van vroeger naar nu, lukt dat", legt Rianne Janssen (KU Leuven), die de peilingen mee opstelde, uit, "maar aanduiden in welk tijdperk een paardentram thuishoort, kunnen ze niet." De resultaten zijn niet wat Janssen verwacht had. "De proef is gericht op de minimumeisen. Maar we moeten niet doemdenken, al moeten leerkrachten misschien de lessen wat vereenvoudigen."

Opvallend: 30 procent van de leerkrachten vindt wereldoriëntatie een vreselijk vak om te geven. Het vraagt dan ook veel werk: kant-en-klare cursussen zijn minder voorhanden. "Het is inderdaad voor niemand het lievelingsvak om te geven", zegt Rianne Janssen, "maar de motivatie van de leerkracht blijkt geen impact te hebben op de resultaten van de leerlingen."

Het onderwijsveld zal nagaan of maatregelen nodig zijn.

 

30% is wel veel vind ik, terwijl er zoveel interessante ICT opties zijn om WO aantrekkelijk te brengen. Noodzaak van "onderwijzigers", en belang van navorming. Navorming niet als sporadisch, maar als permanente vorming.
Verder denk ik wel dat de motivatie van de leerkracht wel impact heeft op de manier waarop je het brengt, en dus wellicht ook op de resultaten

Leren "on the road". Van m-learning naar klassenmanagement

Deze post van Donald Clark is er eentje om in te lijsten vind ik.

http://donaldclarkplanb.blogspot.com/2012/01/why-m-learning-changed-my-life.html

Wat hij schrijft over de mogelijkheden van leren door beluisteren van podcasts, lezen van boeken, bekijken van youtube et cetera, voelt voor mij heel juist aan. Er valt zoveel bij te leren ...

Quote:

"Conclusion:
If you redefine m-learning, as learning on the move and get away from the idea that it’s just content delivered via mobiles, it becomes an important part of the learning landscape. So buy a Kindle, iPod, notepad or load up your phone with content. Or stick to books. The important thing is to get into the habit of learning on the move and see non-places as learning spaces."

Tweede quote, daarbij aansluitend:

Post van @prenen via @pascools. 

"Stealing is only stealing when the ideas don't inspire. RT @Pascools @eprenen: Where Do Ideas Come From? http://bit.ly/H0y09q

Dus: bijleren door ideeën van anderen te laten inspireren. Een voorbeeld: wat mij onlangs inspireerde was een lezing van Chris Dede. (via iTunesU, prachtig initiatief trouwens).

"How Immersion in Virtual Worlds Helps Learners in the Real World"

Chris Dede:

'First problem-finding before you can really start problem-solving'

'For problem finding, move your students from the periphery of the community to the centre' #situatedlearning

'Focus on "Collaborative problem resolution by a mediated interaction. Each person involved understands a piece of the problem"'

'No one is capable of understanding the whole thing.' #cocreation

'Only 2 intellectual skills man can do better than machines: expert decision making, and complex communications'

In een lerarenopleiding denk ik dan bijvoorbeeld aan klassenmanagement.

Veel startende leraren en leraren in opleiding maken zich zorgen over klassenmanagement. Terecht! Ik heb het zelf meegmaakt. Ook met ervaring is klassenmanagement geen sinecure.

Eerst het probleem vinden is dan een goede start: als beginnend leerkracht maak je beter eerst voor jezelf een lijst van duidelijke afspraken die "van jou" zijn. Als je wilt ingrijpen in een klas, en je gelooft zelf niet in een maatregel dan werkt het meestal niet. Deze reflectie oefening kunnen gerust gemaakt worden in de opleiding.

Maar dan volgt "to the centre of learning". Dat betekent dat in de opleiding een soort van ervaring zou moeten plaatsvinden, om dan terug te keren naar de opleiding, en dan daar uit leren. Dat gebeurt dus niet. Of te weinig. Mentoruren waren misschien wel een mogelijke oplossing, maar zoals geweten is, zijn deze kinderen met het badwater verdronken.

'Focus on collaborative problem resolution' : hier geloof ik sterk in. We moeten elkaar op dit vlak begeleiden! Samen tot een oplossing komen. Mediated ... : dmv goede coaches beginnende leerkrachten leren omgaan met moeilijkheden in de klas. Intervisie is hier essentieel.

Als je het probleem bespreekbaar kan maken, dan biedt dat een stuk geruststelling. Ikzelf heb het meegemaakt: afzien met een zware klas, en te horen op een klassenraad "Maar allée, dat is mijn beste en braafste klas" ... Waar sta je dan als beginnend leerkracht?

Om dan bij de essentie te komen, dat klassenmanagement niet iets is wat je in een 'module' giet in een opleiding, maar dat dit iets is wat je zelf zult moeten leren. Als expert in je eigen klas beslissingen nemen waar je 200% achter staat. Complex communiceren met je leerlingen.  

Afsluiter: Donald Clark:

"The important thing is to get into the habit of learning"

Ge-edushocked met flipcamera's ... Shakespeare

De voorbije week hebben @kdeschrijver en ik haar leerlingen 2 lesuren laten werken met flipcamera's. Katrien geeft Engels op een school in Gijzegem, waar regelmatig LIO's (leraren-in-opleiding) van mijn lerarenopleiding les geven. "Society3.0" ideeën in gedachten wilde ik haar helpen met het ICT luikje. Het scheelt dat ik een directeur heb die mij toestaat zulke individuele connecties te leggen. Nog maar eens het bewijs dat 4 in balans (via @jtondeur) moeten zijn:

1. Visie 2. Kennis, vaardigheden en attitudes 3. Software/content 4. ICT infrastructuur

Visie van de directies dat zowel Katrien als ik dat volledig individueel mochten regelen. Kennis en vaardigheden / software en content: mooi duet tussen Katrien en mezelf. ICT infrastructuur: ik bracht flipcamera's mee, Katrien de laptops van de school en goede internet Wifi op school.

Enkele #edushock elementen die we eens wilden uitproberen:

 • Statisch vooraan in de klas > Beweging in en buiten het klaslokaal
 • Herhalen van droge leerstof > Vertellen van verrassende verhalen
 • Enkel kennen > Speels en intuïtief leren
 • Vereenvoudigd toepassen met de tool animoto.com

Het resultaat: leerlingen brachten op hun eigen manier het Romeo & Juliet verhaal tot leven. Met eigen versies en interpretaties van het verhaal. Gefilmd buiten de leslokalen, zelf muziek gekozen, aan elkaar gezet met Animoto. Leerlingen toonden bovendien zelf al extra initiatief om met Animoto aan de slag te gaan, bijvoorbeeld voor Frans, 100-dagen.

Lots of flow ... 

Het deed mij plezier te zien dat leerlingen extra moeite namen om mij te bedanken. Helemaal niet voor mezelf, maar wel omwille van het tijdstip: vrijdagnamiddag, 15u40. Op vrijdag, schoolweek ten einde, na de les, nemen leerlingen de moeite om een bedankingsfilmpje te tonen aan ons. In plaats van naar huis of het plaatselijke jongerencafé te hollen zijn ze trots om dit te tonen.

Opleiding voor talen-departement 19/3/2012

Enkele bronnen die aan bod kwamen op de opleiding voor talen departement van Het Perspectief.

1. Creatief aan de slag met afbeeldingen

 • afbeeldingen zoeken en vinden
 • schermafrukken nemen
 • creatief afbeeldingen bewerken ifv. eigen cursusmateriaal.

Post over dit onderwerp vind je op deze ict-hp blog.

2. Andere bronnen / websites die aan bod kwamen

3. Extra:

Screencasts maken: http://ictbram.wordpress.com/2012/10/10/screencasts/

Geschiedenis opdracht met Animoto

Ik heb vandaag een geschiedenis opdracht afgewerkt voor leerlingen 2e middelbaar.

Doel: een mythologische figuur presenteren aan de hand van een animoto filmpje.

Via http://animoto.com/education kan je als leraar een education account aanvragen, zodat je filmpjes kunt maken, langer dan 30 seconden. Dit was wel nodig voor de presentaties vond ik.

Ik heb een dummy account bij Gmail aangemaakt, om dan met deze dummy account 20 leerlingaccounts te kunnen aanmaken. Dat was beetje 'registreer' werk, maar ik vond het wel de moeite om te doen, zodat leerlingen op hun eigen accounts kunnen werken. Ik had eerst nog gedacht om op 1 klasaccount te werken, maar dan kunnen ze elkaars filmpjes bewerken/verwijderen, en dat risico wou ik uit de weg gaan. Bovendien kunnen ze het resultaat snel delen via FB, als ze elkaars filmpje willen zien. Uitleg bij deze procedure vind je hier: http://help.animoto.com/entries/104077-how-do-i-set-up-accounts-for-my-students.

De volledige opdracht kan je hier downloaden:

Verslagje #edushock onderwijzigersmeeting

Gisterenavond zijn we met een tiental 'Edushockers' voor de tweede keer samengekomen voor een onderwijzigersmeeting. Ik vond het een zeer geslaagde avond.

Bedoeling was verder bouwen op alle ideeën en energieën die de vorige keer in Zwijndrecht opgeborreld waren. Vooral de essentie er uit proberen halen, en die te vertalen naar een missie, visie. Met eventueel enkele concrete acties. Ik blijf wel een dubbel gevoel hebben bij dit vinden, bepalen van missie, visie en dergelijke. Is dat nu 2D-denken of niet? Het is belangrijk dat we in dezelfde richting kijken, en een visie hebben, maar kunnen we bepalen waar we gaan uitkomen als we niet weten hoe het er binnen 10 jaar zal uitzien?

Meno's paradox: "And how will you inquire into a thing when you are ignorant of what it is? Even if you happen to bump right into it, how will you know it is the thing you didn't know?".

We kunnen inderdaad niet volledig inschatten waar we gaan uitkomen, daardoor gaan we ook niet alles kunnen definiëren, oplijsten, vertalen naar strategische doelen, operationele doelen ... Maar hey, what the heck ... Zoals Katrien het verwoordde "Eindelijk besef ik ten volle waarom ik zo graag in het onderwijs sta". En dat hoeft geen extra uitleg!

Ik ben zeer "content" met de uiteindelijke slagzin:

Op naar de volgende meeting!

Bedankt Dominique, Dirk, Georges, Lieven, Bernard, Katrien, Martine, Vanessa, Reinhilde, Heidi en vele anderen

 

Gevonden ... Quote #strijdersvanhetlicht @kdeschrijver

p.55

"Een strijder van het licht gedraagt zich soms als water en stroomt tussen de hindernissen door die hij op zijn weg ontmoet.

Op bepaalde ogenblikken betekent weerstand bieden zoveel als vernietigd worden. Dan past hij zich  aan de omstandigheden aan. Zonder klagen aanvaardt hij dat de stenen van de weg zijn koers door de bergen bepalen.

Daarin schuilt de kracht van het water: het kan nooit gebroken worden door een hamer, of gewond door een mes, zelfs het machtigste zwaard op aarde is niet in staat een litteken achter te laten in zijn oppervlak.

Een rivier past zich aan aan de weg die mogelijk is, zonder ook maar een ogenblik zijn doel, de zee, te vergeten. Zwak is hij bij zijn bron, maar later ontmoet hij andere rivieren en zwellen zijn krachten aan.

En vanaf een bepaald ogenblik is zijn macht volledig.

@paulocoelho #Edushock

Velov/Velon presentatie.

Op 6 en 7 februari ga ik naar het Velov/Velon congres in Antwerpen.

Thema = Over het muurtje

Op maandagnamiddag geef ik daar een korte presentatie over hoe binnenlandse en buitenlandse sprekers mij geïnspireerd hebben.

De presentatie vind je via deze link. (gemaakt in Articulate Presenter met Engage tijdlijn).

Verwijzingen:

Afbeeldingen en illustraties: http://office.microsoft.com/nl-nl/images/

Ken Robinson Changing education paradigms:

(Creativity - divergent thinking)

Mictivo onderzoek / Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs 

www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/MICTIVO.pdf

Alec Couros: http://eci831.ca/

Edushock: http://edushock.be/

Overzicht.jpg gemaakt met SimpleDiagrams via @tomkuhlman van Articulate

http://www.simplediagrams.com/

Wat is a MOOC?

Change12 @cck12 Connectivism and connective knowledge http://cck12.mooc.ca/ 

@mvanast: Morphing my classs

Society 3.0 - Roland Van den Hoff

Herbekijk de Onderwijsdagen: http://www.deonderwijsdagen.nl/videos/

Herbekijk Donald Clark op Media&Learning Brussel: http://bit.ly/xWNMwT

GoogleDocs

Wat?

Google Docs is een handige oplossing om online aan documenten te werken, samen te werken met anderen of documenten eenvoudig te delen met anderen. Documenten hoeven niet meer heen en weer gemaild te worden tussen belanghebbenden. Met de online software Google Docs kan je online vijf soorten documenten aanmaken die in zelfgekozen mappen geplaatst kunnen worden

Dus: maak en deel documenten op internet en open deze documenten vanaf iedere computer of smartphone met internetverbinding.

Dit kunnen zijn:

Algemene kenmerken:

 • Bestanden online opslaan: overal toegang tot je documenten (een computer of Mac met internetverbinding)
 • Direct delen en samenwerken: nodig mensen uit om uw GoogleDocumenten te bewerken en samen met u te gebruiken
 • Geen USB stick of backup meer nodig, enkel de internetverbinding is een dwingende voorwaarde.

Lees er meer over op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Docs

Aan de slag

1. Aanmelden

 • Om GoogleDocs te gebruiken heb je een Google Account nodig.
 • Surf naar http://google.be en meld je aan met je Google Account.
  Heb je nog geen Google Account? Maak er dan een via deze pagina: https://accounts.google.com/NewAccount?hl=NL  (of klik via http://google.be op Aanmelden en dan op "Registreren voor een nieuwe Google Account".
  Opm:  Een Google Account kan je maken met je huidige e-mailadres, als je een Gmail hebt, heb je automatisch een Google Account. 
 • Ga na aanmelden via de knop Meer > naar Documenten

2. Overzicht

3. Samenwerken met anderen: delen van GoogleDocs

Didactisch nut

Het werken met GoogleDocs kan voor je school of organisatie  veel betekenen.

Samenwerkend Leren Met Google Docs

View more presentations from guest8bdf2c

Samengevat:

 • Directe interactie met studenten: laat een huiswerk of taak maken in GoogleDocs en laat meteen delen met jou -> Zo kan je sneller feedback geven.
 • Werk verlichten: laat studenten zelf organiseren: maak een GoogleDoc voor een planning bijvoorbeeld en deel dat met de studenten. Kijk eens hier:
  http://bit.ly/udu1KD  
 • Aanspreken op individuele verantwoordelijkheid: 
 • Remediëringsmogelijkheden: maak oefeningen met GoogleSpreadsheet formulieren
 • Verzamelen van data, bijvoorbeeld een vragenlijst over je cursus. Of 
 • Gebruik Google Tekeningen om online mindmaps te maken, leerlingen logo's te laten ontwerpen of als whiteboard

Google Spreadsheet met formulier maken:

Heb je zelf nog ideeën? Plaats ze hier als opmerking op dit artikel

Een voorbeeld van een GoogleFormulier:

Via Screenr.com kan je opnemen wat op je scherm gebeurt. Dit heet een "screencast". Dit is een heel handig hulpmiddel bij je lessen. Hierboven enkele screencasts over GoogleDocs.

Vul nu volgende vragenlijst in:

Helpcenter van GoogleDocs: http://www.google.com/google-d-s/intl/nl/tour1.html

Bronnen

http://icto.phl.be/node/53

https://docs.google.com/support/

https://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=134592

http://www.google.com/google-d-s/intl/nl/tour1.html

Leerkrachten werken op zaterdag. ICT tips

Dat leerkrachten ook in het weekend werken is niks nieuws. It's part of the job. Wat mijn werk vandaag al inhield, was andere werkende leerkrachten helpen. Met de moderne technologieën is dit vandaag de dag peanuts geworden. Mail, Google+ en chat doen de truc.

Blij dat ik Elke, Véronique en Herlinde kunnen helpen heb!

Hieronder de ICT tips die ik meegaf vandaag:

Googlesites

 Als je een pagina toegevoegd hebt aan je navigatie menu, en je verwijdert de pagina terug dan blijft de navigatie link staan.

Ga naar Site beheren - Navigatie bewerken (bij Zijbalk - navigatie - bewerken)

Duid de foute verwijzing aan en klik op het kleine kruisje.

Posterous [edit] fail @posterous Hail @posthaven

Maak zoveel mogelijk posts bij een cursus al op voorhand klaar. Klik daarvoor op Save in plaats van op Publish. Zo maak je draughts klaar. Eventueel geef je al een datum in de toekomst op, wanneer de post gepubliceerd mag worden. In Post options.

Koppel je Posterous blog aan je andere, favoriete sociale media zoals Twitter of FB. 

Microsoft Word

1. Vergroot de spatie tussen je automatische nummering en je tekst snel via de liniaal. Versleep het bovenste driehoekje op je liniaal. Enkel het bovenste, de andere beïnvloeden de rest van de tekst

Open je taakvenster Stijlen door op dat pijltje onder Stijl wijzigen te klikken.

En klik op Opties.

Daar kies je dan in Stijlen weergeven voor “Alle stijlen”.

Dan zal je in de lange lijst de stijl Voetnoottekst zien, en kan je die aanpassen. Dat werkt bijvoorbeeld ook voor INHOPG1 INHOPG2 . Wat de stijlen zijn voor je automatische inhoudsopgave.

Leerkrachten: veel succes bij alle werk in het weekend!