Derde dag: keynote #3 - Keynote debate

Terug een onderwerp over de manier waarop sociale media e.d. onze kijk op onderwijs zal/kan wijzigen?

Onderwerp: “In the next decade, digital scholarship (in open journals, blogs, social media) will achieve the same status in academic settings as traditional scholarships … ?”

Pro: Martin Weller

Contra: Antonia Dias

Straks weten we het resultaat via Twitter

Ik vond Dias meest overtuigend: het zal een belangrijke invloed uitoefenen, maar niet the same status , en zeker niet in 10 jaar, gezien de complexiteit van onderwijs.