Leren "on the road". Van m-learning naar klassenmanagement

Deze post van Donald Clark is er eentje om in te lijsten vind ik.

http://donaldclarkplanb.blogspot.com/2012/01/why-m-learning-changed-my-life.html

Wat hij schrijft over de mogelijkheden van leren door beluisteren van podcasts, lezen van boeken, bekijken van youtube et cetera, voelt voor mij heel juist aan. Er valt zoveel bij te leren ...

Quote:

"Conclusion:
If you redefine m-learning, as learning on the move and get away from the idea that it’s just content delivered via mobiles, it becomes an important part of the learning landscape. So buy a Kindle, iPod, notepad or load up your phone with content. Or stick to books. The important thing is to get into the habit of learning on the move and see non-places as learning spaces."

Tweede quote, daarbij aansluitend:

Post van @prenen via @pascools. 

"Stealing is only stealing when the ideas don't inspire. RT @Pascools @eprenen: Where Do Ideas Come From? http://bit.ly/H0y09q

Dus: bijleren door ideeën van anderen te laten inspireren. Een voorbeeld: wat mij onlangs inspireerde was een lezing van Chris Dede. (via iTunesU, prachtig initiatief trouwens).

"How Immersion in Virtual Worlds Helps Learners in the Real World"

Chris Dede:

'First problem-finding before you can really start problem-solving'

'For problem finding, move your students from the periphery of the community to the centre' #situatedlearning

'Focus on "Collaborative problem resolution by a mediated interaction. Each person involved understands a piece of the problem"'

'No one is capable of understanding the whole thing.' #cocreation

'Only 2 intellectual skills man can do better than machines: expert decision making, and complex communications'

In een lerarenopleiding denk ik dan bijvoorbeeld aan klassenmanagement.

Veel startende leraren en leraren in opleiding maken zich zorgen over klassenmanagement. Terecht! Ik heb het zelf meegmaakt. Ook met ervaring is klassenmanagement geen sinecure.

Eerst het probleem vinden is dan een goede start: als beginnend leerkracht maak je beter eerst voor jezelf een lijst van duidelijke afspraken die "van jou" zijn. Als je wilt ingrijpen in een klas, en je gelooft zelf niet in een maatregel dan werkt het meestal niet. Deze reflectie oefening kunnen gerust gemaakt worden in de opleiding.

Maar dan volgt "to the centre of learning". Dat betekent dat in de opleiding een soort van ervaring zou moeten plaatsvinden, om dan terug te keren naar de opleiding, en dan daar uit leren. Dat gebeurt dus niet. Of te weinig. Mentoruren waren misschien wel een mogelijke oplossing, maar zoals geweten is, zijn deze kinderen met het badwater verdronken.

'Focus on collaborative problem resolution' : hier geloof ik sterk in. We moeten elkaar op dit vlak begeleiden! Samen tot een oplossing komen. Mediated ... : dmv goede coaches beginnende leerkrachten leren omgaan met moeilijkheden in de klas. Intervisie is hier essentieel.

Als je het probleem bespreekbaar kan maken, dan biedt dat een stuk geruststelling. Ikzelf heb het meegemaakt: afzien met een zware klas, en te horen op een klassenraad "Maar allée, dat is mijn beste en braafste klas" ... Waar sta je dan als beginnend leerkracht?

Om dan bij de essentie te komen, dat klassenmanagement niet iets is wat je in een 'module' giet in een opleiding, maar dat dit iets is wat je zelf zult moeten leren. Als expert in je eigen klas beslissingen nemen waar je 200% achter staat. Complex communiceren met je leerlingen.  

Afsluiter: Donald Clark:

"The important thing is to get into the habit of learning"