Pamflet uit STAM museum

Het STAM in Gent, een aanrader! #gratismetdelerarenkaart is mooi meegenomen , al had ik zeker willen betalen.

Hier leert men kiezen

Den dag der kiezing, eer gij uit uw huis gaat:

  1. Uwe contributiebriefkens uithalen
  2. Uitrekenen hoeveel gij door de liberalen opgeslagen zijt
  3. Overpeinzen dat, als de liberalen aan het hoofd blijven, de briefkens ten naaste jaar nog met een vierde zullen opslaan
  4. Overdenken of Handel en Nijverheid uit die geldverbrassingen NUT getrokken hebben

----------------

Zijt gij uw geld moe,

Stem voor de liberalen

----------------

Hebt gij liever uw geld in uwen zak als in den zak van den ontvanger, stem ROOD.