Ge-edushocked met flipcamera's ... Shakespeare

De voorbije week hebben @kdeschrijver en ik haar leerlingen 2 lesuren laten werken met flipcamera's. Katrien geeft Engels op een school in Gijzegem, waar regelmatig LIO's (leraren-in-opleiding) van mijn lerarenopleiding les geven. "Society3.0" ideeën in gedachten wilde ik haar helpen met het ICT luikje. Het scheelt dat ik een directeur heb die mij toestaat zulke individuele connecties te leggen. Nog maar eens het bewijs dat 4 in balans (via @jtondeur) moeten zijn:

1. Visie 2. Kennis, vaardigheden en attitudes 3. Software/content 4. ICT infrastructuur

Visie van de directies dat zowel Katrien als ik dat volledig individueel mochten regelen. Kennis en vaardigheden / software en content: mooi duet tussen Katrien en mezelf. ICT infrastructuur: ik bracht flipcamera's mee, Katrien de laptops van de school en goede internet Wifi op school.

Enkele #edushock elementen die we eens wilden uitproberen:

 • Statisch vooraan in de klas > Beweging in en buiten het klaslokaal
 • Herhalen van droge leerstof > Vertellen van verrassende verhalen
 • Enkel kennen > Speels en intuïtief leren
 • Vereenvoudigd toepassen met de tool animoto.com

Het resultaat: leerlingen brachten op hun eigen manier het Romeo & Juliet verhaal tot leven. Met eigen versies en interpretaties van het verhaal. Gefilmd buiten de leslokalen, zelf muziek gekozen, aan elkaar gezet met Animoto. Leerlingen toonden bovendien zelf al extra initiatief om met Animoto aan de slag te gaan, bijvoorbeeld voor Frans, 100-dagen.

Lots of flow ... 

Het deed mij plezier te zien dat leerlingen extra moeite namen om mij te bedanken. Helemaal niet voor mezelf, maar wel omwille van het tijdstip: vrijdagnamiddag, 15u40. Op vrijdag, schoolweek ten einde, na de les, nemen leerlingen de moeite om een bedankingsfilmpje te tonen aan ons. In plaats van naar huis of het plaatselijke jongerencafé te hollen zijn ze trots om dit te tonen.

Verslagje #edushock onderwijzigersmeeting

Gisterenavond zijn we met een tiental 'Edushockers' voor de tweede keer samengekomen voor een onderwijzigersmeeting. Ik vond het een zeer geslaagde avond.

Bedoeling was verder bouwen op alle ideeën en energieën die de vorige keer in Zwijndrecht opgeborreld waren. Vooral de essentie er uit proberen halen, en die te vertalen naar een missie, visie. Met eventueel enkele concrete acties. Ik blijf wel een dubbel gevoel hebben bij dit vinden, bepalen van missie, visie en dergelijke. Is dat nu 2D-denken of niet? Het is belangrijk dat we in dezelfde richting kijken, en een visie hebben, maar kunnen we bepalen waar we gaan uitkomen als we niet weten hoe het er binnen 10 jaar zal uitzien?

Meno's paradox: "And how will you inquire into a thing when you are ignorant of what it is? Even if you happen to bump right into it, how will you know it is the thing you didn't know?".

We kunnen inderdaad niet volledig inschatten waar we gaan uitkomen, daardoor gaan we ook niet alles kunnen definiëren, oplijsten, vertalen naar strategische doelen, operationele doelen ... Maar hey, what the heck ... Zoals Katrien het verwoordde "Eindelijk besef ik ten volle waarom ik zo graag in het onderwijs sta". En dat hoeft geen extra uitleg!

Ik ben zeer "content" met de uiteindelijke slagzin:

Op naar de volgende meeting!

Bedankt Dominique, Dirk, Georges, Lieven, Bernard, Katrien, Martine, Vanessa, Reinhilde, Heidi en vele anderen

 

Stephen King bedankt zijn leraar Engels

Tijdens de vakantie heb ik nog eens een Stephen King gelezen namelijk "Lisey's verhaal". Het was een stroef begin, wat uitzonderlijk is voor een King, vind ik. In het nawoord begreep ik hoe dit kwam. Hij schrijft 'veel van dit boek is diep gevoeld, erg weinig is verstandelijk'. En dan begreep ik meer hoe dit boek in elkaar zit. Het was een spannende leeservaring.

Maar dat is natuurlijk niet wat ik met jullie wil delen, je moet het zelf maar eens lezen. Wat mij sterk opviel was dat Stephen King de moeite doet om zijn leraar te bedanken, en dat als laatste in zijn nawoord. En dat vind ik een warm hart onder de riem van alle leraars. Want we kunnen wel degelijk het verschil maken. En vele leraars doen dat uiteraard al, maar niet alle leerlingen groeien uit tot schrijvers van het kaliber King. Dat doet niets af aan de verdienste van de leer-kracht.

Ik citeer.

"Ten slotte ben ik veel dank verschuldigd aan Burton Hatlen van de universiteit van Maine. Burt was de beste docent Engels die ik ooit heb gehad. Hij was degene die me het eerst de weg naar de vijver wees, en die noemde hij 'de taalvijver', de mythenvijver, waar we allemaal heen gaan om te drinken'. Dat was in 1968. In de jaren daarna ben ik vaak over het pad gelopen dat daarheen leidt, en ik zou geen betere plaats weten om de tijd door te brengen: het water is nog heerlijk, en er zwemmen nog steeds vissen."

S.K.

En zo kennen we allemaal wel leerkrachten die het verschil gemaakt hebben, niet?

Vertrek vanuit je talent ... Op weg naar de stage - DCO ma19/12

Smaakmaker

Sir Ken Robinson:

"We need to find that magic spot where our natural talent meets our personal passion. This means we need to know ourselves better. Whilst we content ourselves with doing what we’re competent at, but don’t truly love, we’ll never excel. And finding purpose in our work is essentially to knowing who we really are."

Ken Robinson on Passion from The School of Life on Vimeo. Source: http://bit.ly/t7szCa

Stap 1

Denk individueel na over je talenten, kernkwaliteiten.

Hieronder enkele kernkwaliteiten (Bron: het Instituut voor Multi-level Learning). Laat dit geen keurslijf zijn, belangrijk is dat enkel jijzelf dat bepaalt.

Opgelet, een competentie is geen kernkwaliteit. Competenties zijn deelbaar, kernkwaliteiten niet. Competenties horen meestal bij een bepaald (vak)gebied, kernkwaliteiten zijn breed inzetbaar.

Via: IML - kernreflectie Angelo Vasalos

Neem een kwaliteit, een talent als uitgangspunt. Maak hierover een mindmap. Op papier, of digitaal. Digitaal kan via https://bubbl.us/ , http://www.mindmeister.com/nl of http://www.dabbleboard.com/ .

Hulpvragen:

 • Wat geeft me vuur? Wat zorgt voor 'flow'?
 • Waar ben ik goed in?
 • Wat doet me de tijd vergeten?
 • In welk domein zoek ik gelijkgestemden?
 • Hoe onderscheid ik mij tov. de andere leerkrachten?
 • Welke acties ga ik ondernemen om mijn kwaliteit(en) te gebruiken?
 • Welke specifieke onderwijsdromen heb ik?

(Bron: Edushock)

Neem een schermafdruk of foto van je mindmap.

Stap 2: Bespreking in duo's

We verspreiden ons kriskras door de klas, en houden halt bij een medestudent.

Bespreek 10' met de ander je mindmap.

Na 10' wissel je, en bespreekt de ander zijn/haar mindmap.

Aandachtspunten

Voor beide rollen: probeer "in" het gesprek te zitten. Wees "present". Je zit in een ont-moeting

Voor de coach:

 • Blijf niet bij denken, voelen, willen. Vraag eventueel door naar een andere dimensie (liften)
 • Gebruik empathische feedback: "Heb ik de indruk dat ..." "Volgens mij ..."
 • Probeer kwaliteiten te benoemen bij de ander.
 • Geef waardenfeedback. Bijvoorbeeld "Je vindt het dus belangrijk dat ..."
 • Als er een probleem is, probeer niet meteen antwoorden aan te reiken 

Stap 3

Klassikale bespreking

En:

Download via http://e-perspectief.net de eindreflectie en POP. Neem in je POP een verwijzing naar deze oefening op. Verwoord er in welke acties je gaat ondernemen om bewust om te gaan met je kwaliteit in je stage.

Op de eindgesprekken is dit de rode draad.

Bronnen/referenties

Edushock

Leren van binnenuit - Korthagen, Lagerwerf

Werken vanuit je kern - Korthagen, Evelein

Kernkwaliteiten, go with the flow - Korthagen IML

Scharmer-Senge U-model

Enkele tips bij het maken van een lesvoorbereiding @Edushock

Dirk De Boe, Bernard Lernout en Pieter Sprangers hebben een zeer nuttig boek geschreven: Edushock. Ze roepen er in op tot meer creativiteit en innovatie in het onderwijs. Ze formuleren telkens tips voor de leerling, leerkracht en beleid, en wel op 3 niveaus, van zeer praktisch en haalbaar, tot iets complexer. Dit maakt het boek tot een zeer handig hulpmiddel om snel creativiteit te brengen in je lessen, en ook om meer structurele wijzigingen door te voeren.

Enkele praktische voorbeelden (vooral uit hoofdstuk 2 'Humaniteit') ...

1. Hoofdstuk 2 begint met de tweet "Cool! Rekenen hoeft niet saai te zijn! We hebben op Facebook nieuwe sommen leren maken met de online-boerderij van Farmville"

Het principe van de transfer maken naar de leefwereld van de leerlingen is terecht een zeer belangrijke denkoefening bij de voorbereiding van je les. Het maakt de 'transfer' naar de wereld van de leerlingen. En zorgt er zodoende voor dat op cognitief vlak het verwerken van de informatie makkelijker gaat.

Dus: ga steeds op zoek naar een element uit de leefwereld van de leerlingen om je leerstof aan te koppelen. Doe dit niet zomaar even ter illustratie, maar bewijs dat wat je wilt aanleren effectief belang kan hebben op hun wereld.

Ikzelf onthoud beter wat de 'Wet van de traagheid' inhoudt doordat ik Meester Jacques bezig zag (schudden met shampoo fles). 

Op de proef gesteld

 

2. Gebruik meer visuele hulpmiddelen, en betrek leerlingen bij dat proces.

Laat leerlingen individueel een mindmap maken via Xmind of Bubbl.us.

Laat leerlingen een proef, werkstuk, verwerking van leerstof ... vastleggen met video. Ze hebben de middelen ertoe: smartphone of GSM, iPod Touch, etc. in combinatie met YouTube of Vimeo.

Het leren met video is een belangrijke plaats aan het innemen in het onderwijs. Kijk maar eens naar de Khan Academy of het Vlaamse initiatief Jonatan Academie om wiskunde onderwijs aan te brengen. Je kan ook zelf een filmpje maken ter illustratie bij je les. Het is niet heus zo moeilijk als je wel zou denken. Gebruik bijvoorbeeld Dabbleboard.com en neem je bordschema met uitleg erbij op.

Meer halen uit je afbeeldingen:http://ictbram.wordpress.com/2012/11/06/creatief-met-afbeeldingen/ 

3. Overweeg om aan het einde van het schooljaar, of aan het einde van een lessenreeks (na je stage bijvoorbeeld) een T-attest uit te reiken. Het T-attest brengt één of meerdere talenten van de leerling in kaart. Stimuleer leerlingen om bewuster die talenten in te zetten.

Je kan dit ook doen met Kernkwaliteiten (Korthagen) . Dossier Werken vanuit kracht

4. Twee voorbeelden van het leerproces omkeren:

- Flipping the classroom:

Maak eens een filmpje van de belangrijkste verwervingsmomenten in je les. Neem je PowerPoint op, en spreek de uitleg in. Dat kan eenvoudig via de ingebouwde functie in PowerPoint 2010, of via Jing of Screenr.com. Leg leerlingen op om als taak dat filmpje goed te bekijken (eventueel op basis van onderzoeksvragen), en bouw in de les die volgt dan verdiepingsmomenten in. Samenwerkingsvormen, discussievormen zoals stellingenspel etc. Link naar Het Didactische Werkvormenboek: http://bit.ly/sFI6RY

- Traditioneel vertrekken we van een probleemstelling die we aan de leerlingen voorleggen, en dan bespreken. Draai die opbouw eens om. Formuleer oplossingen en vraag de leerlingen om problemen en onderzoeksvragen te formuleren die aan de basis liggen van die oplossing.

Zoek naar een goede balans en mix tussen moderne en klassieke werkvormen.

Met dank aan de mensen van Edushock.