Tijdswinst?

Gesprekje met Erik Duval gehad

Hij heeft mij duidelijk gemaakt hoeveel tijdswinst je kan krijgen door de authentieke taken op afstand te regelen.

“He flips the coin”. Waar we vroeger vooral de verwervingsmomenten samen met de studenten deden (nu ook in bvb Didactische competentie praktijkinitiatie met onze theoretische dossiers), kan het nu omgekeerd zijn: verwervingsmomenten volledig in afstand en de contactmomenten rond verdieping en vastzetting, met leraar als coach.

Hmm…

Hij ging wel akkoord met de vergelijking “Digital Flow”. Dat is inderdaad wat hij bereikt met zijn studenten: vanuit hun kernkwaliteiten functioneren en door digi-sociale contacten flow creëren. Heb hem bijna gevraagd als hij kernkwaliteiten benoemde via replies op hun werk, maar heb dat maar niet gedaan :-)