Het leer-platform. Technologie zoals het moet.

De vele leerplatformen die we kennen worden nog te veel als ondersteuning gebruikt door de leerkrachten en vakgroepen. Documenten-dropbox, berichtjes/aankondigingen plaatsen, in het beste geval een forum, enkele leerpaden, en/of digitale oefeningen ... Ook zijn er ook nog steeds vele leerkrachten die de elo zelfs nog niet, of veel te weinig gebruiken.  

Dat ligt niet alleen aan de leerkrachten of ondersteunende pedagogische diensten, dat ligt evenzeer een stuk aan de technologie van de leerplatformen zelf. De ontwikkeling van de elo's gaat te weinig uit van een pedagogisch concept waarbij differentiëring en individuele begeleiding centraal staan. Want de technologie zou de leerkracht, het leerproces sterker moeten maken, en liefst het leven vereenvoudigen. Nu is dat veelal nog een extra last/investering voor de leerkracht. Of zie ik dit fout?

In elk geval, vandaag botste ik terug op een Amerikaans inititatief dat beweert het ideale leerplatform te hebben ontwikkeld (Digital Teaching Platform DTP). Het gaat over Time To Know. Spijtig genoeg een commercieel, betalend product. Dus we kunnen het niet testen. Maar volgende filmpjes zijn sowieso interessant in de visievorming op de elo. De technologie versterkt het individuele begeleiden, klassenmanagement is geïntegreerd, de leerkracht blijft centraal. Het is een én én verhaal in plaats van en/of. De leerkracht én de elo.

Prof. Chris Dede en John Richards over DTP:


Een bespreking van enkele principes van het systeem:


Interessant Digital Teaching platform via @chrs_dede #esndede

Tijdje terug een interessante Twitter chat gevolgd met Chris Dede @chrs_dede , over hoe technologie in staat moet zijn, kan! zijn om de leraar ten volle te ondersteunen.
Een storify samenvatting van de #esndede chat over de Timetoknow software. @TimeToKnow

Ok, geen open-source, maar de manier waarop differentiatie via technologie toegepast wordt, vind ik in geen enkele Elo terug. Eigenlijk ook niet in een combinatie van de bestaande applicaties. Dit vind ik alvast een didactisch sterk genuanceerd verhaal. Technologie goed gebruiken! Sleutel is de leraar.

interessante roundtable ...

Deze middag een heel constructieve discussie gehad: “Inside or outside the LMS?”

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het vergelijk met auto’s: thuis heb ik 2 auto’s: een kleintje voor “the misses” (niet denigrerend bedoeld) en voor de kleine afstanden/boodschappen. Een grotere voor langere afstanden en voor vervoer met het ganse gezin.

Zo ook met de LMS-en en Elo’s: afhankelijk van het doel gebruik je het LMS en/of het open-web of aparte middelen. Daar waren we het natuurlijk al langer over eens … Maar toch vind ik nu dat we een vorm van opbouw / leerlijn kunnen gebruiken in de omgang hier mee: we vragen aan de studenten om binnen MySpace te blijven, ook voor de stage. Waarom hen geen “open-web” externe portfolio / blog laten bijhouden tijdens bvb stage? In combinatie met Klascement bvb

Als we leerkrachten willen vormen die bij hun leerlingen ook aan media-geletterdheid kunnen (willen) werken, moeten ze op z’n minst toch zelf met sociale media aan de slag, of niet? 

Op z’n minst … want het volledige sociale media spel is toch veel groter dan ik dacht

Food for thought??