How to inspire your brain

Take care of stress. Avoid dulling routine. Do something creative every day. Read poetry, spiritual material or anything else that makes you feel uplifted. Take time to be in nature. Bond with another person who is heartwarming. Pay attention to being happy. Make sure you take time every day by yourself to relax, meditate and self-reflect. Deal with negative emotions like anger and anxiety. Focus on activity that makes you feel fulfilled. Give of yourself. Follow a personal vision. Attach yourself to a cause that is bigger than you are. Take the risk to love and be loved.

Reflectie taak van een startend leer-kracht, leef-kracht #onderwijs #flow

In de opleiding Specifieke Lerarenopleiding is er ook het traject Leraar-in-opleiding (LIO). (Jonge) mensen die nog geen didactisch diploma hebben, maar ondertussen wel al les geven in een school. En ondertussen het diploma leraar proberen halen.

Collega @ElkeDeMuynck toonde mij gisteren volgende opdracht door één van haar studenten, Bart.

Een reflectieve taak over het leraarschap … Een pareltje, als je het mij vraagt. Toch nog even in gedachten houden als we jonge, startende collega's in onze scholen zien strugglen met alle werklast. Misschien heeft hij of zij ook zulke “kern”. En laat ons hen steunen!

"Leraar. Dat wil ik worden. Of beter, leer-kracht. Kracht geven om te leren. Kracht geven, door enthousiasme, empathie en liefde voor het vak. Kracht geven om door te bijten als het even moeilijk gaat. Jonge mensen omtoveren tot krachtige jonge mensen, die klaar zijn om verder te gaan, welke richting ze ook uit gaan.

Leefkracht klinkt misschien nog beter. Kracht geven aan jonge mensen om een eigen leven te leiden, om zelfstandig te worden. Leren mag dan wel heel vaak centraal staan, leven en be-leven, waar dan ook, is primordiaal in de ontwikkeling. Een stevige basis om op verder te bouwen, haal je niet alleen uit boeken. Je moet het leven beleven en gaandeweg leren.

Twaalf jaar jeugdwerk achter de rug, en nog steeds vind ik het fantastisch om jongeren zichzelf te zien ontwikkelen, stuk voor stuk, op hun eigen tempo. Soms wanhopig worden, geen vooruitgang. Maar plots dat sprankeltje, en daar leef je van op.

Waarom dit niet doortrekken naar het onderwijs? Onder-wijs. 'Onder', als in ondersteunen. 'Wijs', op z'n Gents, het mag plezant blijven. 'Wijs”, AN, wijsheid meegeven in de rugzak, wie weet komt het ooit nog van pas.

Kennis en vaardigheden overdragen, heel belangrijk. Beleving doorgeven, ervaring doorgeven, minstens zo belangrijk. Met jonge mensen samen beleven, samen leven, samen groeien. Daar teken ik voor."

Dank je, Bart!

Vertrek vanuit je talent ... Op weg naar de stage - DCO ma19/12

Smaakmaker

Sir Ken Robinson:

"We need to find that magic spot where our natural talent meets our personal passion. This means we need to know ourselves better. Whilst we content ourselves with doing what we’re competent at, but don’t truly love, we’ll never excel. And finding purpose in our work is essentially to knowing who we really are."

Ken Robinson on Passion from The School of Life on Vimeo. Source: http://bit.ly/t7szCa

Stap 1

Denk individueel na over je talenten, kernkwaliteiten.

Hieronder enkele kernkwaliteiten (Bron: het Instituut voor Multi-level Learning). Laat dit geen keurslijf zijn, belangrijk is dat enkel jijzelf dat bepaalt.

Opgelet, een competentie is geen kernkwaliteit. Competenties zijn deelbaar, kernkwaliteiten niet. Competenties horen meestal bij een bepaald (vak)gebied, kernkwaliteiten zijn breed inzetbaar.

Via: IML - kernreflectie Angelo Vasalos

Neem een kwaliteit, een talent als uitgangspunt. Maak hierover een mindmap. Op papier, of digitaal. Digitaal kan via https://bubbl.us/ , http://www.mindmeister.com/nl of http://www.dabbleboard.com/ .

Hulpvragen:

 • Wat geeft me vuur? Wat zorgt voor 'flow'?
 • Waar ben ik goed in?
 • Wat doet me de tijd vergeten?
 • In welk domein zoek ik gelijkgestemden?
 • Hoe onderscheid ik mij tov. de andere leerkrachten?
 • Welke acties ga ik ondernemen om mijn kwaliteit(en) te gebruiken?
 • Welke specifieke onderwijsdromen heb ik?

(Bron: Edushock)

Neem een schermafdruk of foto van je mindmap.

Stap 2: Bespreking in duo's

We verspreiden ons kriskras door de klas, en houden halt bij een medestudent.

Bespreek 10' met de ander je mindmap.

Na 10' wissel je, en bespreekt de ander zijn/haar mindmap.

Aandachtspunten

Voor beide rollen: probeer "in" het gesprek te zitten. Wees "present". Je zit in een ont-moeting

Voor de coach:

 • Blijf niet bij denken, voelen, willen. Vraag eventueel door naar een andere dimensie (liften)
 • Gebruik empathische feedback: "Heb ik de indruk dat ..." "Volgens mij ..."
 • Probeer kwaliteiten te benoemen bij de ander.
 • Geef waardenfeedback. Bijvoorbeeld "Je vindt het dus belangrijk dat ..."
 • Als er een probleem is, probeer niet meteen antwoorden aan te reiken 

Stap 3

Klassikale bespreking

En:

Download via http://e-perspectief.net de eindreflectie en POP. Neem in je POP een verwijzing naar deze oefening op. Verwoord er in welke acties je gaat ondernemen om bewust om te gaan met je kwaliteit in je stage.

Op de eindgesprekken is dit de rode draad.

Bronnen/referenties

Edushock

Leren van binnenuit - Korthagen, Lagerwerf

Werken vanuit je kern - Korthagen, Evelein

Kernkwaliteiten, go with the flow - Korthagen IML

Scharmer-Senge U-model

How Twitter really helped me for the first time ... And something that did not change

Since I've been to the Ed-Media conference in Lisbon, I've been plunging into the Twitter-river and this Personal Learning experience everyone was talking about. And I must admit, it has been fun, great to connect to people, amazing to see how fast you can get to new and up-to-date information. But the last couple of days, it has become a really personal learning experience for me. And that amazes me even more. Twitter was for me like receiving 5 sets of daily newspapers every day. And reading lots of interesting stuff in those newspapers. At best, I was able to transpone content of those articles to my own teaching. Like when I came across WeVideo on Twitter, or useful articles about connectivism, and started using that in my courses. That is of course very valuable! But now, it is like I received a newspaper where the editors specifically wrote an article, directly addressed to me. Instead of the enormous flow of information, this time it was really a specific answer to a personal question.

Let me first thank Alec Couros and Jennifer Borgioli. Because their genuinely offered help was essential.

In the teacher training programme at Het Perspectief, Ghent Belgium, ICT always has had a central position. In creating a powerful learning environment we implemented ICT throughout the entire curriculum and so we try to offer future teachers the skills needed for valuable use of ICT in their lessons. But we were missing those who are already teaching a bit.

A lot of good initiatives and  life-long learning programs are taken in Flanders and most teachers show a lot of courage in life-long-learning. But we felt that a specific ICT course for teachers with social media and focus on the didactical use of ICT was  an interesting idea. So we started a distance learning course using blogs and Twitter to enhance the ICT skills of teachers and educators. In this course I was struggling with the quality rubric to assess their portfolio-blogs and aimed at Twitter for help. @DataDiva came across my Tweet and offered her expertise and wiki about Quality rubrics. That has been a real help for me. @courosa addressed his network and people came up with great examples. This also helped me a lot. And you know what? On top of this personal and authentic experience, I'm in a state of digital flow (second time I mention the word 'flow').

Flow as Csikszentmihalyi created the term, is a state of mind where I feel fully engaged in what I'm doing. "Yes, that's what is all about". Shining eyes. "This is it for me". You know the feeling... When collaborating with people in a constructive way, a kind op positive energy is created. (Flow is an essential element in Positive Psychology).

Generating flow in a learning experience really opens up the atmosphere and the learning becomes naturel. I've been lucky to experience flow with my classes in contact, but this time, flow occurred in distance learning. With people I don't really personally know. People from across the Atlantic. And that was new to me. Digital Flow was born ...

Apart from flow, the character strengths of people also play an important role. Korthagen and others (Bram Lagerwerf, Angelo Vasalos IML , Frits Evelein, ...) have done great work on that and have been very inspiring to me. The books "Leren van binnenuit" (learning from inside out) and "Werken vanuit je kern" are a valuable link for me between positive psychology and (teacher) education.

Which character strenghts did I see with Alec and Jennifer? A genuine openness and willingness to help people. Care, warmth, inspiration, involvement and commitment. Those character strengths, elements of their identity and integrity made a difference for me. "Good teaching cannot be reduced to technique, good teaching comes from the identity and integrity of the teacher" (Parker Palmer), isn't that what we all remember about our teachers of who we found that they were making the difference?

In my question about quality rubrics I could have gone to the library (which I would have done 15 years ago). And hopefully I would have found a librarian that offered genuine help. If not, my visit to the library would possibly be more frustrating.

The character strengths of the librarian are also essential. And that is something that is not new. The Twitter and connectivist approach, that is new for me and I am amazed about that. But the identity and integrity of those who teach are still the same.

Yes, I am in the Twitter river now, and understand how you can move forward in a fast way. By gentle backstrokes I go with the flow instead of only playing around, jumping in and out (which I will do again, because it is lots of fun). I feel that sometimes sitting on the river bank, reflecting on things is also important. And then jumping back in without the worry that the river has moved forward and perhaps I've missed something. Because it needs to flow. Stationary waters become muddy.

Tijdswinst?

Gesprekje met Erik Duval gehad

Hij heeft mij duidelijk gemaakt hoeveel tijdswinst je kan krijgen door de authentieke taken op afstand te regelen.

“He flips the coin”. Waar we vroeger vooral de verwervingsmomenten samen met de studenten deden (nu ook in bvb Didactische competentie praktijkinitiatie met onze theoretische dossiers), kan het nu omgekeerd zijn: verwervingsmomenten volledig in afstand en de contactmomenten rond verdieping en vastzetting, met leraar als coach.

Hmm…

Hij ging wel akkoord met de vergelijking “Digital Flow”. Dat is inderdaad wat hij bereikt met zijn studenten: vanuit hun kernkwaliteiten functioneren en door digi-sociale contacten flow creëren. Heb hem bijna gevraagd als hij kernkwaliteiten benoemde via replies op hun werk, maar heb dat maar niet gedaan :-)