21st century skills initiative Kennisnet

http://innovatie.kennisnet.nl/

P21 vertaling van de opdeling:

Competenties voor leren en innovatie:

·         Creativiteit en innovatie

·         Kritisch denken en probleemoplossend vermogen

·         Communicatie en samenwerking

Digitale geletterdheid:

·         Informatiegeletterd: informatie zoeken, verwerken en delen

·         Mediageletterd: inzicht in werking van media en zelf actief media gebruiken en produceren

·         ICT-geletterdheid: veilig, verantwoord en doelmatig (effectief en efficiënt) gebruik van technologie

·         Burgerschaps- en beroepscompetenties:

·         Flexibiliteit en aanpasbaarheid

·         Initiatief en zelfsturing

·         Sociale en interculturele vaardigheden

·         Productiviteit en resultaatgerichtheid

·         Verantwoordelijkheid en leiderschap