Enkele tips bij het maken van een lesvoorbereiding @Edushock

Dirk De Boe, Bernard Lernout en Pieter Sprangers hebben een zeer nuttig boek geschreven: Edushock. Ze roepen er in op tot meer creativiteit en innovatie in het onderwijs. Ze formuleren telkens tips voor de leerling, leerkracht en beleid, en wel op 3 niveaus, van zeer praktisch en haalbaar, tot iets complexer. Dit maakt het boek tot een zeer handig hulpmiddel om snel creativiteit te brengen in je lessen, en ook om meer structurele wijzigingen door te voeren.

Enkele praktische voorbeelden (vooral uit hoofdstuk 2 'Humaniteit') ...

1. Hoofdstuk 2 begint met de tweet "Cool! Rekenen hoeft niet saai te zijn! We hebben op Facebook nieuwe sommen leren maken met de online-boerderij van Farmville"

Het principe van de transfer maken naar de leefwereld van de leerlingen is terecht een zeer belangrijke denkoefening bij de voorbereiding van je les. Het maakt de 'transfer' naar de wereld van de leerlingen. En zorgt er zodoende voor dat op cognitief vlak het verwerken van de informatie makkelijker gaat.

Dus: ga steeds op zoek naar een element uit de leefwereld van de leerlingen om je leerstof aan te koppelen. Doe dit niet zomaar even ter illustratie, maar bewijs dat wat je wilt aanleren effectief belang kan hebben op hun wereld.

Ikzelf onthoud beter wat de 'Wet van de traagheid' inhoudt doordat ik Meester Jacques bezig zag (schudden met shampoo fles). 

Op de proef gesteld

 

2. Gebruik meer visuele hulpmiddelen, en betrek leerlingen bij dat proces.

Laat leerlingen individueel een mindmap maken via Xmind of Bubbl.us.

Laat leerlingen een proef, werkstuk, verwerking van leerstof ... vastleggen met video. Ze hebben de middelen ertoe: smartphone of GSM, iPod Touch, etc. in combinatie met YouTube of Vimeo.

Het leren met video is een belangrijke plaats aan het innemen in het onderwijs. Kijk maar eens naar de Khan Academy of het Vlaamse initiatief Jonatan Academie om wiskunde onderwijs aan te brengen. Je kan ook zelf een filmpje maken ter illustratie bij je les. Het is niet heus zo moeilijk als je wel zou denken. Gebruik bijvoorbeeld Dabbleboard.com en neem je bordschema met uitleg erbij op.

Meer halen uit je afbeeldingen:http://ictbram.wordpress.com/2012/11/06/creatief-met-afbeeldingen/ 

3. Overweeg om aan het einde van het schooljaar, of aan het einde van een lessenreeks (na je stage bijvoorbeeld) een T-attest uit te reiken. Het T-attest brengt één of meerdere talenten van de leerling in kaart. Stimuleer leerlingen om bewuster die talenten in te zetten.

Je kan dit ook doen met Kernkwaliteiten (Korthagen) . Dossier Werken vanuit kracht

4. Twee voorbeelden van het leerproces omkeren:

- Flipping the classroom:

Maak eens een filmpje van de belangrijkste verwervingsmomenten in je les. Neem je PowerPoint op, en spreek de uitleg in. Dat kan eenvoudig via de ingebouwde functie in PowerPoint 2010, of via Jing of Screenr.com. Leg leerlingen op om als taak dat filmpje goed te bekijken (eventueel op basis van onderzoeksvragen), en bouw in de les die volgt dan verdiepingsmomenten in. Samenwerkingsvormen, discussievormen zoals stellingenspel etc. Link naar Het Didactische Werkvormenboek: http://bit.ly/sFI6RY

- Traditioneel vertrekken we van een probleemstelling die we aan de leerlingen voorleggen, en dan bespreken. Draai die opbouw eens om. Formuleer oplossingen en vraag de leerlingen om problemen en onderzoeksvragen te formuleren die aan de basis liggen van die oplossing.

Zoek naar een goede balans en mix tussen moderne en klassieke werkvormen.

Met dank aan de mensen van Edushock.

2 responses
Interessant, Bram, hierop zullen we nog zeker een (of meerdere?) generatie lang de nadruk moeten leggen...

Vele sympathieke groetjes

Greet

Greet, Je hebt gelijk. We doen alvast ons best :)
Ik merk wel dat er echt een beweging op gang aan het komen is. De nieuwe leerkrachten in spe worden er alvast in ondergedompeld. Maar de leerkrachten die al lang lesgeven bereiken is een werk van lange adem.
Groeten