Ge-edushocked met flipcamera's ... Shakespeare

De voorbije week hebben @kdeschrijver en ik haar leerlingen 2 lesuren laten werken met flipcamera's. Katrien geeft Engels op een school in Gijzegem, waar regelmatig LIO's (leraren-in-opleiding) van mijn lerarenopleiding les geven. "Society3.0" ideeën in gedachten wilde ik haar helpen met het ICT luikje. Het scheelt dat ik een directeur heb die mij toestaat zulke individuele connecties te leggen. Nog maar eens het bewijs dat 4 in balans (via @jtondeur) moeten zijn:

1. Visie 2. Kennis, vaardigheden en attitudes 3. Software/content 4. ICT infrastructuur

Visie van de directies dat zowel Katrien als ik dat volledig individueel mochten regelen. Kennis en vaardigheden / software en content: mooi duet tussen Katrien en mezelf. ICT infrastructuur: ik bracht flipcamera's mee, Katrien de laptops van de school en goede internet Wifi op school.

Enkele #edushock elementen die we eens wilden uitproberen:

  • Statisch vooraan in de klas > Beweging in en buiten het klaslokaal
  • Herhalen van droge leerstof > Vertellen van verrassende verhalen
  • Enkel kennen > Speels en intuïtief leren
  • Vereenvoudigd toepassen met de tool animoto.com

Het resultaat: leerlingen brachten op hun eigen manier het Romeo & Juliet verhaal tot leven. Met eigen versies en interpretaties van het verhaal. Gefilmd buiten de leslokalen, zelf muziek gekozen, aan elkaar gezet met Animoto. Leerlingen toonden bovendien zelf al extra initiatief om met Animoto aan de slag te gaan, bijvoorbeeld voor Frans, 100-dagen.

Lots of flow ... 

Het deed mij plezier te zien dat leerlingen extra moeite namen om mij te bedanken. Helemaal niet voor mezelf, maar wel omwille van het tijdstip: vrijdagnamiddag, 15u40. Op vrijdag, schoolweek ten einde, na de les, nemen leerlingen de moeite om een bedankingsfilmpje te tonen aan ons. In plaats van naar huis of het plaatselijke jongerencafé te hollen zijn ze trots om dit te tonen.

2 responses
Bram jij doet echt aan onderwijsvernieuwing en het feit dat je die kennis deelt met ons is even eervol als wonderlijk. Ook dit shakespeareverhaal getuigt daar weer van. Als groentje in he lerarenvak heb heb ik heel veel aan de goede praktijken die je ons met de regelmaat van de klok blogsgewijs bezorgt. Je bent duidelijk een oderwijspionier en ook rolmodel voor ons. Een verademing in het voorheen conservatieve bastion. Je neemt onzekerheid /angst weg. Dankzij jou kom ik uit mijn jarenlang opgebouwde comfortzone van vermijdingsgedrag voor alles wat met ICT te maken heeft. Ook het door jou gelanceerde idee van peerteaching biedt (mij althans maar ik zie het ook bij anderen) grote leerwinst. Ik leer heel veel van de gesturctureerde opbouw en het vlotte ICTgebruik van anderen. Collega's kunnen misschien iets opsteken van mijn inleving of Katty's interactief werken. Hoe kan ik dit niet melig laten klinken? kHad nooit gedacht dat SLO zo leuk zou worden.
An,
Blush ... blush ... je doet mij blozen :-)
Het doet mij plezier dat je dit zo ervaart!
Veel "goesting" en flow scheelt toch echt, hé. Wanneer we op zulke manier kunnen werken.
Merci voor deze commentaar!
groeten,
Bram