Het leer-platform. Technologie zoals het moet.

De vele leerplatformen die we kennen worden nog te veel als ondersteuning gebruikt door de leerkrachten en vakgroepen. Documenten-dropbox, berichtjes/aankondigingen plaatsen, in het beste geval een forum, enkele leerpaden, en/of digitale oefeningen ... Ook zijn er ook nog steeds vele leerkrachten die de elo zelfs nog niet, of veel te weinig gebruiken.  

Dat ligt niet alleen aan de leerkrachten of ondersteunende pedagogische diensten, dat ligt evenzeer een stuk aan de technologie van de leerplatformen zelf. De ontwikkeling van de elo's gaat te weinig uit van een pedagogisch concept waarbij differentiëring en individuele begeleiding centraal staan. Want de technologie zou de leerkracht, het leerproces sterker moeten maken, en liefst het leven vereenvoudigen. Nu is dat veelal nog een extra last/investering voor de leerkracht. Of zie ik dit fout?

In elk geval, vandaag botste ik terug op een Amerikaans inititatief dat beweert het ideale leerplatform te hebben ontwikkeld (Digital Teaching Platform DTP). Het gaat over Time To Know. Spijtig genoeg een commercieel, betalend product. Dus we kunnen het niet testen. Maar volgende filmpjes zijn sowieso interessant in de visievorming op de elo. De technologie versterkt het individuele begeleiden, klassenmanagement is geïntegreerd, de leerkracht blijft centraal. Het is een én én verhaal in plaats van en/of. De leerkracht én de elo.

Prof. Chris Dede en John Richards over DTP:


Een bespreking van enkele principes van het systeem:


2 responses
Differentiatiemogelijkheden zijn super! Een bedenking: wel nog steeds heel sterk leerkrachtgestuurd (en het noemt ook digital TEACHING platform). Volgende stap is zoeken naar manieren om leerlingen meer zeggenschap te geven in het leerproces? #ownership #zelfgestuurdleren
Ja, da's waar. Dede benadrukt ook dat de leraar centraal blijft. Misschien een soort voorbereidende activiteit (die sowieso belangrijk is in blended pedagogy), en dan intervisie-supervisie dialogen over het geleerde. grtjs