Netwerkvoormiddag "Smartphones en onderwijs"

De netwerkvoormiddag ging niet uitsluitend over smartphones maar benaderde ook onderwijs vanuit een paradox perspectief. "Én ... én + verschillend van" denken in plaats van "én / of". 

Parker Palmer bvb ontwerpt een leeromgeving vanuit 6 paradoxen. Via deze link vind je een NL versie van zijn boek "The Courage to Teach". Het ganse boek is de moeite van het lezen waard. Op p. 66 e.v. bespreekt hij "de paradox en het onderwijskundig ontwerp".

"Hoe kunnen we aan de greep van het of-of denken ontkomen? Hoe zou het zijn om ‘de wereld bij elkaar te denken’, niet om afstand te doen van de logica op mo menten dat we die kunnen gebruiken, maar om een ruimere manier van denken te ontwikkelen die ons vermogen tot verbinding ondersteunt, de soort van ver binding waar goed leraarschap van afhangt?" p. 58

Terechte vraag imho.

De leidraad:


Andere bronnen/hyperlinks die tijdens de sessie naar boven kwamen

De lijst is endless. Daarom is het volgende zinnetje essentieel:

"Weten wat je doet, waarom je het doet, in dialoog met de ander." #professionele #identiteit #leraar #virtuositeit

Dank voor jullie aanwezigheid Stijn, Steven, Joris en Tamara!