Oproep voor bijdrage in Master proef: Twitter & professionele ontwikkeling van leraren

Verdorie, wat vliegt de tijd. De weinige activiteit op mijn blog het voorbije jaar heeft één belangrijke oorzaak: mijn burnout. Een lang verhaal… Maar we kruipen langzaam maar zeker uit de put en ik zit al ferm op het randje te loeren naar de toekomst! Ik neem een aantal zaken terug op, en voor eentje daarvan heb ik Twitterende leraars nodig...

Ik volg sinds september 2013 een opleiding in Sheffield: MSc Technology Enhanced Learning, Innovation and Change (TELIC). Te volgen via deze blog.

In het kader van die opleiding moet ik nog een thesis schrijven.

En ik wil daarin het potentieel van Twitter en de professionalisering van leerkrachten onderzoeken.

Het volledige onderzoeksvoorstel vind je onderaan deze post.

Ben jij - of ken jij - een Twitterende leerkracht secundair onderwijs (met minimum 5 jaar leservaring)? En wil jij meehelpen met mijn onderzoek? Contacteer me dan zeker via twitter @brambruggeman. Dan bezorg ik je via DM een formulier voor je gegevens.

Wat houdt het in voor jou?

  1. Een voorbereidende Word cloud maken over je beweegredenen om Twitter te gebruiken bij je lespraktijk.
  2. Een (online of IRL) interview (30’ - 50’). Jouw gegevens worden anoniem gehouden als je dat wenst.
  3. Een gratis netwerkvoormiddag of -namiddag in Gent waarop je alle deelnemende leerkrachten ontmoet en waar we dieper ingaan op de eerste onderzoeksresultaten en het gebruik van Twitter als middel voor het professionaliseren van leerkrachten (najaar 2015).

What in return?

  • Mijn dankbaarheid :-) en eeuwige roem door vermelding in mijn thesis als je dat wenst.
  • Een gratis netwerkvoormiddag met andere leerkrachten waar je een dankbare attentie zult meekrijgen van ondergetekende … (lekker én interessant ‘for the mind’)
  • Je krijgt een attest van deze dag zodat je die kunt inbrengen op je school. Ik hoop dat het onderzoek ook voor jou nuttige info zal opleveren op het vlak van Twitter en de professionalisering van leerkrachten.

Verspreid gerust deze oproep in je netwerk.

Merci!

Bram

Het onderzoeksvoorstel (Engelstalig):