Peter Senge #lerendescholen

Peter Senge in zijn boek 'Lerende Scholen':

'Elke organisatie is een product van het denken en de interactie van haar leden.
Organisaties werken zoals ze werken doordat de mensen werken zoals ze werken.  Beleid en regels zijn niet de oorzaak...
Als u een school wilt verbeteren, moet u eerst nagaan hoe de mensen denken en met elkaar omgaan.'